Kadry i płace

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac dla Twojej firmy.

 

Usługa ta obejmuje m.in.:

 

– profesjonalne sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej dla każdego pracownika,

– tworzenie list płac,

– prowadzenie ewidencji czasu pracy,

– prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,

– przygotowywanie kompletu dokumentów do ZUS,

– rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11),

– przygotowywanie deklaracji PFRON i rozliczanie z otrzymanych środków.